Alan Kılavuzluğunun Torba yasada kabul edilmesine tepki veren turist rehberlerinin karşısına bu kez “TUR ANİMATÖRLÜĞÜ” uygulaması çıktı. MÜSİAD ve İşkur öncülüğünde gerçekleştirilen kırsal turizm projesinde eğitimle tur animatörlüğü sertifikası verilmesinin Rehberlik meslek yasasına aykırı olduğunu belirten turist rehberi Güven Gültekin, “Alan Kılavuzları gibi Tur Animatörlüğü de kabul edilemez. Meslek birliğimizi bu konuda derhal önlem almaya davet ediyorum.” dedi.

NİLGÜN ATAR- turizmhaberleri.com

Pandeminin ağır şartlarından en fazla zarar gören  Turist rehberlerinin karşısında bu kez sertifikalı “Tur Animatörleri” var. Alan Kılavuzluğunun torba yasada kabul edilmesine tepkiler sürerken, bir de Isparta bölgesinde hayata geçirilen Tur animatörlüğü,  rehberlere “bu kadarı da olmaz” dedirtti.

Tur animatörlüğüne tepkiler çığ gibi büyürken turist rehberi Güven Gültekin ile söz konusu uygulamayı konuştuk. Ayrıca  halen sıcak gündemini koruyan Alan Kılavuzluğu, Türkçe rehberlik, TUREB ve rehber odalarının kriz yönetimi konusundaki görüşlerini sorduk.

İşte açıklamalarıyla turist rehberlerinin sesi olan Güven Gültekin’in dikkat çeken, yetkililere önemli mesajlar veren, düşündüren yanıtları…

 SERTİFİKALI TUR ANİMATÖRÜ UYGULAMASI YASAL DEĞİL..!

MÜSİAD’ın Isparta’da hayata geçirdiği kırsal turizm projesinden basına yansıyan haberlere baktığımızda turizm sektörü sertifikalı “Tur Animatörlüğü” kavramı ile tanıştı. Rehberlerin büyük tepkisine neden olan bu uygulama  hakkında neler söyleyeceksiniz?

Sizin de dikkatinizi çektiği üzere rehberlik mesleğine her yönden saldırılar artmaya başladı. Ülkede 12.000 kokartlı rehber işsizken, halen üniversitelerin turizm rehberliği bölümünde 25.000 rehber adayının geleceğini etkileyecek olan ve rehberlik kanununa (TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU) zarar verici şekilde bu tip sertifikaların verilmesi maalesef çok ama çok üzücü. Alan kılavuzluğu, tur animatörü, tur lideri, acenta temsilcisi derken artık rehberlerin hiçbir önemi kalmayacaktır ve esamesi okunmayacaktır. Biraz mizahi olacak ama bu adımdan sonra; “tur ablası”(kahve falı bakılan turlar için), “tur başı” (halaylı turlar için), “tur oymak beyi” şeklinde yeni kurslar açılsın. Ülkeyi tanıtmak için, rehberlerin “yabancı dil bilme” şartı kaldırılıp “işte tarzanca filan kendi anlatıyor” şartı getirilsin. Biz rehberler olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı rehberlik kokartını ve ruhsatnamesini tüm zorluklara ve meşakkatine  katlanarak neden aldık o zaman. Bir rehberlik kokartının alınma süreci 4 yıl üniversite eğitimi, mezuniyet sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı rehberlik sınavı ve eğitim sürecini ve finalinde de büyük Türkiye eğitim gezisini tamamlamanız gerekmektedir. Ayrıca buna ek olarak bir yabancı dili neredeyse anadili seviyesinde bilme şartı vardır. Bu zorlu sürecin, emek ve maddi maliyetinin ne kadar olduğunun hesaplanmasını kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Şimdi siz bu rehberlerin karşısına 2 haftalık bir kurs sonucu sertifika almış ‘’tur animatörü’nü’’ çıkarırsanız, hem emek hem de kul hakkına girmiş olursunuz.

– 6326 sayılı kanun MADDE 7 – (1) “Turist rehberliği hizmetleri sadece turist rehberleri tarafından sunulur”.

– 6326 Sayılı Turist Rehberliği Mesleği Kanunu 7. madde ikinci fıkrasına göre; Kanun kapsamı dışında hangi ad altında olursa olsun turist rehberliği niteliğinde bir faaliyet yürütülmesine hak kazandıracak eğitim programları düzenlenemez veya belge verilemez.

Biz sadece tüm ilgili tarafların hukuk devleti olduğumuz esasına dayanarak yasaya harfiyen uymalarını bekliyoruz. Turist rehberliği stratejik bir faaliyettir. Bunun ciddiyetinin farkında olarak herkese yaptırılamaz, hele hele 2 haftalık bir kurs sonucu sertifika almış ‘’tur animatörü’nün ya da ‘’alan kılavuzu’’nun ellerine hiç bırakılamaz…

guvengultekin1 Tur Animatörlüğü uygulaması Meslek Yasamıza aykırıdır!

ALAN KILAVUZLUĞUNUN HER BÖLGEDE YAYGINLAŞMASININ ÖNÜNE GEÇİLEMEZ..

Alan kılavuzluğu konusu sektörde uzun yıllardır tartışmalı. Alan Kılavuzluğu rehberlik mesleğini nasıl etkileyecek? 

Alan kılavuzluğu yasasının torba yasa içinde geçmesi öncesinde toplam 13 meslek odamız bu yasaya karşı olduğunu tüm sosyal medya ortamlarında ilan etmişlerdi zaten. Alan kılavuzluğu yasası rehberlik mesleğinin ekarte edilmesi için atılmış olan ilk adım, ilk teşebbüs. Bugün Çanakkale’de uygulanmaya başlayan alan kılavuzluğu faaliyeti ilk örnek teşkil etmesi bakımından diğer destinasyonlarda da uygulama isteğini ve cesaretini beraberinde getirecektir. Dolayısıyla zaman içerisinde “Kapadokya Alan Kılavuzu”, “Pamukkale Alan Kılavuzu” , “Efes Alan Kılavuzu” gibi talepleri görürsek şaşırmamamız gerekir. Bu kapıyı bir kez açarsanız önünü alamazsınız. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş 12.000 turist rehberi mevcuttur ve alan kılavuzu diye sonradan uydurulmuş bir iş koluna ihtiyaç yoktur. Tüm ülkesel turist rehberleri ülkemizin her karış toprağında anlatım yapma yeteneğine ve yetkinliğine sahiptir.

TÜRKÇE REHBERLİĞİ TALEP EDEN TARAF SEYAHAT ACENTALARIDIR..

Tüm rehberlerin büyük tepki verdiği Türkçe Rehberlik hakkındaki görüşleriniz nedir? Rehberlik Meslek Yasasında yapılması planlanan yeni düzenlemeler de epey tartışma yarattı

Bu sorunun cevabını doğru verebilmek için Türkçe rehberlik talep eden tarafın seyahat acentaları olduğunun bilinmesinde fayda var. Yani işveren (sermaye) ucuz iş gücü elde edebilmek ve mevcut 12.000 rehberi baskı altına alıp istediği yevmiyeye (ücrete) rehber çalıştırabilmek için Türkçe rehberlik talebini temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze getirmektedir. Burada dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken Türkiye Cumhuriyeti’nde rehber olabilmenin ilk şartı :T.C vatandaşı olmaktır. Her Türk vatandaşının anadili de Türkçe’dir.

Dolayısıyla Turist Rehberleri Birliği (TUREB ) veri tabanına göre kayıtlı 12.000 rehber T.C vatandaşı ve hepsinin anadili de Türkçe’dir. Bu 12.000 rehber sanki iş yoğunluğundan başını kaldıramıyor da o yüzden mi Türkçe rehbere ihtiyaç vardır ? Mevcut pandemi durumunda rehberlerin tamamı işsizdir. Tüm kamuoyunu büyük resmi görmeye davet ediyorum.

29 YAŞINDA REHBER ARKADAŞIMIZ PANDEMİDE   İNTİHAR ETTİ…

Pandemi sürecinde tamamen desteksiz kalan rehberler zor günlerden geçiyor. Meslek örgütünüz TUREB ve rehber odalarının kriz yönetimini nasıl buluyorsunuz. ?

Pandemi sürecinde Kültür ve  Turizm Bakanlığı öncülüğünde rehberler düşük faizli 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 10.000 TL kredi olanağına kavuştular. Edindiğimiz bilgilere göre rehberlerin büyük bir kısmı bu krediye hak kazanamadılar. Buna destek demek de çok yanlış olur. Çünkü bu kredi elbette geri ödenecektir. Bugün itibariyle bu kredilerin 4. taksit ödemesi gelmiş olmasına rehberler yine de çalışamamaktır. Büyük bir kısmı da halen çalışmadıkları için kredileri geri ödeyememektedir. Sizin de bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle halen tur organizasyonları yapılamamaktır ve ne zaman yapılacağı da bilinmemektir. Rehberlerin pandemi sürecinde yaşadığı zorluklara çok acı bir örnek vermek istiyorum.:2 gün önce Ayasofya Camii bölgesinde rehberlik yapan bir 29 yaşında bir meslektaşımız maddi sıkıntılar nedeniyle intihar etmiştir. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bu durum rehberlerin şu anki yaşadıklarına çok ama çok acı bir örnektir.

Son sorum meslek örgütü TUREB ve rehber odalarının pandemi sürecindeki kriz yönetimi ile ilgiliydi. Rehber camiası için neler yapıldığını ve görüşlerini sorduğum Gültekin; “Üyesi olduğum meslek örgütünün ve rehber odalarının kriz yönetimi konusunda neleri yapıp yapmadıklarını, medya üzerinden açıklamayı etik olarak doğru bulmuyorum. Çünkü bende bu grubun bir üyesiyim. Susmamın ve yorum yapmamamın altındaki derin mananın takdirini siz kıymetli okuyuculara bırakıyorum…” yanıtını vererek susma hakkını kullandı.

Bu yanıt ve 15 aylık  sektörel pandemi tablosu bize şu atasözünü hatırlattı: “Görünen köy kılavuz istemez.”  

Tur Animatörlüğü haberine gelen tepki yorumlarını aşağıdaki instagram linkinden  okuyabilirsiniz:

https://www.instagram.com/p/CMaG_YRrFXU/?igshid=wuzg201ldhot
guvengultekin3 Tur Animatörlüğü uygulaması Meslek Yasamıza aykırıdır!

Kaynak: https://turizmhaberleri.com/2021/03/18/tur-animatorlugu-uygulamasi-meslek-yasamiza-aykiridir/

Kategoriler: Basında Ben

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir